Arge Merkezi

Arge Merkezi

Ar-Ge merkezi yüksek standartlara ulaşma ve yenilikçi çalışmalar için önemli bir birimdir. Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edilebilir bir yapıya kavuşturmak için Ar-Ge birikimine ve sistematik proje yönetimine sahip olmak son derece önemlidir. Yenilikçi fikirlere ihtiyaç duyulan bir zamanda Ar-Ge merkezleri kurularak yeni fikirler geliştirilmelidir.

LUBRATECH, 2018 yılında Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge merkezi belgesini almıştır. Merkezimiz inovatif ürünler geliştirmek, pazar ihtiyaçlarının ve beklentilerinin tespit edilerek, fayda, maliyet, performans iyileştirmeleriyle bilimsel olarak sonuca dönüştürülmesi amacıyla kurulmuştur.

Prensip olarak firmamızın müşterisi ile çalışma modeli fayda odaklı satış şeklidir. Bu noktada bizim firmamız için fayda tanımı; müşterilerimizin üretim prosesinin, konusunda bilgili ve deneyimli Lubratech personeli tarafından incelenmesi sonucu ekonomik değer katan doğru ürünün tespit edilmesidir.

Ar-Ge Merkezimizde her bir projemiz, fikrin doğuşundan üretimin tamamlanmasına kadar proje yönetim döngüsü içerisinde geliştirilmektedir. Böylece kaynaklar daha efektif kullanılmakta, toplam kalitede iyileşme sağlanmakta, risklere ve fırsatlara karşı hızlı reaksiyonlar verilebilmektedir.

Ar-Ge Merkezi Belgesi.jpg